DOG RESARCH

Dog research is een initiatief dat als doel heeft om onderzoek te doen naar de hond-mens verhouding in westerse en niet-westerse landen.

In onze westerse wereld neemt de hond een speciale plaats in. Vroeger werd de hond  vooral gebruikt  bij de jacht, de verdediging en de bewaking. Nu heeft de hond   een functie als gezelschapsdier, als vriend en soms als statussymbool of modeaccessoire. Dit hangt nauw samen met de maatschappelijke ontwikkeling van de westerse wereld; onze huidige maatschappij is getransformeerd naar een samenleving waarin individualisme en onafhankelijkheid heel belangrijk zijn geworden. Hierdoor heeft de mens minder directe sociale contacten en is hij op zoek gegaan naar andere manieren om zijn sociale behoeftes te bevredigen. Huisdieren zijn belangrijke invullers van de sociale behoeften geworden. Met name de hond lijkt te zijn gemaakt om als sociale partner van de mens te functioneren: hij is aaibaar, loyaal, volgzaam, betrouwbaar en in de meeste gevallen gehoorzaam,  

De verwachtingen die de mens heeft ten aanzien van het gedrag van de hond zijn  hooggespannen. Maar hoe realistisch zijn deze verwachtingen? Hond en mens zijn wezenlijk verschillend en communicatie tussen de twee vereist inzicht in de natuur van beide. Ook wordt het gedrag van de hond niet altijd als gewenst ervaren of kan zelfs als probleemgedrag worden gezien. 

In niet westerse landen is de relatie tussen mens en hond vaak heel anders dan zoals hierboven beschreven.  In veel van deze landen is er vaak sprake van grote zwerfhondenpopulaties, zijn er religieuze voorschriften hoe men honden moet benaderen, zijn er culturele vooroordelen etc. De hond wordt in deze landen lang niet altijd gezien als de mens zijn beste vriend.

Hondengedragswetenschap - Antropologie
De achtergronden van het hondengedrag en de communicatie tussen mens en hond komen aan bod in de hondengedragswetenschappen.  Het is een vakgebied dat haar wetenschappelijk kader mede ontleent aan diverse andere disciplines zoals de psychologie, de dierengedragswetenschap, de biologie. De Antropologie is op zoek naar de culturele achtergronden van menselijk gedrag. Hoe komt menselijk handelen tot stand en welke factoren spelen een rol bij beeldvorming?

Dog research volgt de actuele discussies op het gebied van de hondengedragskunde vanuit een antropologisch perspectief. Door met mensen te praten en naar ze te luisteren probeert Dog Research een beeld te krijgen van de verschillende mens-hond verhoudingen. Uiteindelijk doel is een wereld waarin mensen honden en elkaar met respect en tolerantie benaderen.

(9) Dog research