Oproep: Dog Research is op zoek naar vrouwen uit verschillende culturen die via hun opvoeding hebben meegekregen dat honden onbetrouwbaar, vals of gevaarlijk zijn.  Ben jij een vrouw en ben je op latere leeftijd van honden gaan houden dan willen wij je uitnodigen om je verhaal te vertellen. Dog Research is bezig met het schrijven van een boek over vrouw, hond en cultuur en wellicht past jouw verhaal daarin. (geef je op via een mail naar infodogresearch.nl)

Onderzoek naar hond en cultuur

Honden hebben verschillende betekenissen in verschillende culturen. In de westerse cultuur nemen honden vaak een centrale en bijzondere plaats in; men beschouwd ze als familie, vriend en ze zijn een normaal verschijnsel in het straatbeeld. In veel niet westerse culturen  hebben honden vaak een heel andere functie; ze worden gebruikt als waakhond of ingezet bij de jacht. Ook wordt de hond in bepaalde culturen en religies als onrein beschouwd. 

Migratie van niet westerse culturen naar westerse landen is een veel voorkomend verschijnsel geworden. Vanwege politieke onrust, economische onzekerheid of schending van de mensenrechten zetten veel niet westerlingen de stap om naar Europa of Amerika te vluchten.  Hier aangekomen worden ze naast talloze andere veranderingen ook geconfronteerd met  de allom aanwezige hond.  Hoe gaan allochtonen hier mee om, vooral wanneer de hond in hun eigen cultuur als onrein of gevaarlijk en onbetrouwbaar wordt beschouwd.

Dog Research  heeft een onderzoek opgezet om te achterhalen hoe migranten uit niet westerse landen aankijken tegen- en omgaan met honden in hun nieuwe vaderland. Hebben ze last van het feit dat honden hier overal los lopen, maakt het ze angstig, wat voor invloed heeft het op hun dagelijkse leven? Bent u migrant uit een niet westers land dan kunt u meedoen door op onderstaande link te klikken en de vragenlijst te beantwoorden.

https://www.research.net/s/culture-dogs

Dogresearch is een onafhankelijk onderzoeksinitiatief. Alle data worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

logo


Contact:

DOG RESEARCH

Postbus 1636

1000 BP Amsterdam

The Netherlands

info@dogresearch.nl