Zwerfhonden in Nederland

Ik het kader van 4/4 Wereld zwerfdierendag heeft Dog Research samen met HAS, de Hondenbescherming en Animal Foundation Platform een onderzoek gedaan naar de factoren die een rol hebben gespeeld in het zwerfhondenarm worden van Nederland. Nederland is een van de weinige landen ter wereld dat geen zwerfhondenprobleem heeft. Rond 1800 was dit heel anders en was er ook in de lage landen sprake van zwerfhondenpopulaties.  De factoren en partijen die hierbij een rol gespeeld hebben zijn in kaart gebracht en tevens is gekeken welke maatregelen andere landen met grote zwerfhondenpopulaties zouden kunnen overnemen.

Klik hier voor de resultaen van het zwerfhondenonderzoek
Engelse vertaling
Spaanse vertaling

Cesar Millan onderzoek 

Dog Research heeft een onderzoek afgerond naar de impact van Cesar Millan op hondenprofessionals en hondeneigenaren. Reden voor dit onderzoek waren de heftige discussies die de voor- en tegenstanders voerden.  

De aanpak van Cesar Millan kenmerkt zich door de volgende zaken;

  • Hij gaat er vanuit dat elke hond te rehabiliteren is
  • Hij stelt dat het gedrag van de hond een afspiegeling is van de gemoedstoestand van zijn eigenaar
  • Hij richt zich daarom mede op het gedrag en uitstraling van de eigenaar
  • Hij betrekt het hele gezin, de gehele omgeving bij de (her)opvoeding van de hond
  • Hij communiceert via een heel duidelijke lichaamstaal
  • Hij zet andere honden in bij zijn analyse en bij de rehabilitatie van probleemgedrag

Cesar Millan benaderd probleemgedrag van honden door de eigenaars zich bewust te laten worden van hun gemoedstoestand en uitstraling. Hij helpt mensen om een stabiele houding en uitstraling te bereiken zodat ook de hond zich stabiel gaat gedragen. Vanuit deze gedachte is het ook mogelijk honden te gebruiken om mensen met allerlei verschillende soorten problematiek bewust te maken van hun uitstraling en innerlijke blokkades. Vanuit de gedachte dat elk wezen te rehabiliteren is en dat de hond een afspiegeling is van de innerlijke status van de mens kunnen stabiele honden onder begeleiding ingezet worden om mensen inzicht te verschaffen in hun uitstraling en effect op anderen. Het gebruik van honden als therapeuten en leraren kan wellicht blokkades en barrières opsporen die anders onopgemerkt zouden blijven. Gevolg; een completere aanpak waarbij dieper liggende problemen aangepakt kunnen worden. Hierdoor worden gedragsveranderingen beter verankerd en krijgen een duurzamer karakter.

Klik hier voor de resultaten van het Cesar Millan onderzoek


logo

Resultaten Cesar Millan onderzoek

Contact:

DOG RESEARCH

Postbus 1636

1000 BP Amsterdam

The Netherlands

info@dogresearch.nl